DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE
Güfte: Yunus Emre
Beste: Kutbî  Dede
Makam: Hicaz
Usul: Sofyan

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm Seni.
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm Seni.

Su dibinde mâhi ile
Sahralarda âhû ile
Abdal olup ‘’yâ hû’’ ile
Çağırayım Mevlâm Seni.

Gökyüzünde İsâ ile
Tur dağında Musâ ile
Elindeki âsâ ile
Çağırayım Mevlâm Seni.

Derdi pek çok Eyyûb ile
Gözü yaşlı Ya’kûb ile
Ol Muhammed Mahbûb ile
Çağırayım Mevlâm Seni.

YUNÛS okur diller ile
Hakk’ı seven kullar ile
Ol Fahri bilenler ile

Çağırayım Mevlâm Seni.
Read more »

ÖMÜR BAHÇESİNİN GÜLÜ SOLMADAN

ÖMÜR BAHÇESİNİN GÜLÜ SOLMADAN
                                                    Yunus Emre
Ömür bahçesinin gülü solmadan
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Ecel bize bir gün gelip çatmadan
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.

Kaba döşekte yatma döne döne,
Mağrur olup uyuma kana kana,
İletirler seni karanlık yere
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.

Niçin gaflet ile mağrur olursun?
Kervan göçer gider, yolda kalırsın,
Billahi sen sonra pişman olursun
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.

Derviş YUNUS söyler sözü tutulmaz;
Senin kumaşın bu yerde satılmaz,
Böyle yatmak ile Hakk’a varılmaz
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.


Read more »

NAZAR DUASI


Mâşâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.


Manası: Emir, Allah Teala’nın dileğidir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın tevfiki iledir.
Read more »

KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA


Esselâmu aleyküm ehled diyârı minel mü’miniyne vel müslimiyn, ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn, es’elüllâhe lenâ ve lekümül âfiyeh.

Manası: Ey kabirde yatan Mümin ve Müslümanlar! Allah Teala’nın rahmeti selamı üzerinize olsun. İnşallah, muhakkak biz de sizin arkanızdan geleceğiz. Bizim için de sizin için de Allah’tan mağrifet dileriz.


Read more »

EVE GİRERKEN OKUNACAK DUA


Allâhümme innî es’elüke hayral mevleci ve hayral mahraci bismillâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve alellâhi rabbinâ tevekkelnâ.
Manası: Ey Allah’ım, muhakkak ben senden girilecek ve çıkılacak yerin en hayırlısını talep ederim. Cenabı Ecelli Ala’nın ismini anarak girdik ve yine O’nun ismini anarak çıktık. Ey Rabbimiz, ancak sana dayanıp güvendik.
Resulü Ekrem (s.a.v) buyurdu:

‘’Kişi evine girdiği vakit bu duayı okusun, ondan sonra selam versin.’’
Read more »

DUANIN FAZİLETİNE DAİR HADİS-i ŞERİFLER


Resulü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurdular:
‘’Sizden birisi duada bulunduğu vakit evvela Rabbına hamdü sena, Resulüne salat ü selam getirdikten sonra dilediği kadar dua etsin.’’
‘’Dua Muhammed’e ve onun ehli beytine salat ü selam getirmedikçe Hakk Teala’ya ulaşmaz.’’
‘’Dua ibadettir.’’
‘’Dua ibadetin özüdür. ‘’
‘’Cenabı Ecelli Ala’ya duadan daha sevgili bir şey yoktur.’’
‘’ Zat-ı Ecellli Ala’sına duada bulunup istemeyenlere Allah (c.c) gazab eder.’’
‘’Dua belayı def eder.’’
‘’Kaza-i ilahiyyeyi ancak dua çevirir.’’
‘’Dua gelmiş ve gelecek olan bütün musibetleri def eder. Ey Allah’ın kulları! Dua etmeye devam ediniz.’’
‘’Dua, Allah Teala’nın askerlerinden hazır bir kuvvettir.’’
‘’Allah Teala, haya ve kerem sahibir. Kulu, ellerini Zat-ı Ecelli Ala’sına kaldırdığı vakit onları boş çevirmekten haya eder.’’

‘’Allah Teala’nın fazlı kereminden isteyiniz. Zira Allah, Zat-ı Ecelli Ala’sından isteyeni sever.’’
Read more »

BESMELE-İ ŞERİFE’NİN FAZİLETİNE DAİR


Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:
‘’Besmele-i Şerife İsm-i A’zam’dır. İsm-i A’zam’la onun arasındaki yakınlık gözün beyazı ile siyahı arasındaki yakınlık gibidir.’’
‘’Her kim, şeytanın şerrinden Allah Teala’ya on defa sığınırsa, yani Eûzü besmeleyi çekerse, onun için bir melek vazifelendirilir, şeytanı kimseden uzaklaştırır.’’ Buyurmuşlardır.
Eûzü besmele çekmekle şeytanın beli kırılır. Tehlike ile karşılaşıldığında besmele çekilir. Besmele çekmekle kişinin şeytanla arasında üçyüz perde çekilir. Her hafrine karşılık dörtbin sevap kazanılır. Yediyüz senelik nafile ibadet sevabı yazılır. Mümin kişinin besmele çekmesiyle birlikte dağlar taşlar tesbih ederler. Besmeleyi yazan kimseye mağfiret olunur.

Yüce Allah dilimizden besmeleyi eksik etmesin.
Read more »