ZİYARET EDİLEN HASTAYA MORAL VERMEK


Ebû Saîd (R.A) şöyle rivayet etmiştir;
Resûllah (S.A.V) buyurmuştur ki:
‘’Siz bir hastanın ziyaretine gittiğiniz zaman ‘’Hastaya durumunuz çok çok iyi, inşâallâh, yakında iyileşirsin’’ deyiniz.’’ Böyle söylemek hastanın maneviyatını kuvvetlendirir ve moralini düzeltir Morali düzelen hasta kendi kendine sağlık telkin eder

İbni Sünnî’nin rivayeti de şöyledir;
Resûllah (S.A.V) buyurmuştur ki;
‘’Elini hastanın üzerine koyup da gecen nasıl geçti (nasıl sabahladın) veya nasıl akşamladın (günün nasıl geçti?) diyerek hastanın halini hatırını sormak, hasta ziyaretinin tamamındandır, hasta ziyareti âdâbındandar.’’
Bir müslümanın bir hastayı ziyaret edip bu şekilde hastanın hal ve hatırını sorması dinen hasta ziyaretinin adabıdır (edeblerindendir). Sevaplı ve değerli bir ziyarettir.

Tirmizî’deki ifade ise şöyledir;
Ebû Umâme (R.A) şöyle anlatmıştır:
Resûllah (S.A.V) hasta ziyareti hususunda şöyle buyurmuştur:
‘’Sizden biriniz, hastanın eli üzerine veya başına (alnına) elini koyup nasıl olduğunu (hal ve hatırını) sorması hasta ziyaterinin âdâbından ve tamamındandır. (Yani bu ziyaret tam ve mükemmel bir ziyarettir demek olur)

Selmân-ı Farisi (R.A) dan rivayet edildiğine göre Selmân (R.A) şöyle anlatmıştır:
‘’Ben hastalandım. Bu hastalığımda Resûllah (S.A.V) beni ziyaret etmişti de, bana şöyle buyurmuştu:
‘’Ey Selmân! Allah senin hastalığına şifa versin, günahlarını bağışlasın. Ve ömrün müddetince (ömrün oldukça) dinine ve bedenine (vücuduna) afiyet versin.’’


Bu bilgiler bir müslümana gerekli olan bilgilerdir. Müslüman nazik ve kibar olmalıdır. Hastalara rahatsızlık verecek konulardan uzak durmalıdır. Bulunduğu ortamlara huzur vermelidir.
Read more »

FATİHA SURESİ’NİN FAYDALARI


Yan tarafını yastığa koyup yaslandığında, yan üstü yatağına yattığın zaman;

1.Fatiha Suresini
2.İhlas Suresini
Okusan, ölümden başka her şeyin şerrinden ve zararından, emniyette olursun.
Yani, ecelin gelip de ölmezsen, bu sureleri okuyup da yattığın gece, sana hiç bir şey zarar veremez. Hiçbir şey korkutamaz. Hiçbir şey sıkıntı veremez. Yani gece sıkıntı basmaz, korkulu rüyalar görmezsin.


Kaynak: Yusuf Tavaslı
Read more »

OSMANLI’DA KURBAN GELENEĞİ


Kurbanlıkların gözlerini bağlamak için özel olarak 5-10 parça astar hazırlanırdı.
Hırka-i Saadet Dairesi’nin kapısının yanında yaklaşık 40 koç kurban edilir ve ilk koçu bizzat padişah keserdi.
Kurbanın kanı, evin en küçük çocuğunun alnına sürülür ve postu tekkeye yollanırdı. Ayrıca bayram sofralarında aşırı et tüketimi yüzünden bozulmaya meyilli sindirim sistemini düzeltmek için sofrada tatlı olarak muhakkak turunç reçeli bulundurulurdu.
Devletin ileri gelenlerinin konaklarında Kurban Bayramı yaklaşınca hane sahibi kendisinin yanı sıra eşi, çocukları,, vefat etmiş anne ve babası için birer koç kestirirdi. Bu koçlar en az 3-5 gün konağın ahır kısmında beslenir, gözlerinin sağlam, boynuzlarının kırık veya organlarının eksik bulunmamasına dikkat edilirdi.
Hane sahibinin bir tekkeye mensup olması durumunda oraya da adak adıyla gereği kadar kurbanlık gönderilirdi. Hatta kendisinin ve çocuklarının hocalarına, ebelerine, dadılarına biri kendisi, öbürü hanımı adına birer çift koyun gönderenler olurdu.
Kurbanlıkların yıkandığı, tüylerinin tarandığı, boynuzlarının zeytinyağıyla yağlandığı da olurdu. Kurbanlıklar temiz otlar üstüne yatırılarak bayram gününe kadar özenle beslenirdi. Bayramdan sonra evlenecek gelin veya damadın koçlarının boynuzları sarı altın varaklarla süslenir , tüylerinin üç-beş yerine kurdele bağlanır, özel görevlilerle onların evlerine gönderilirdi.


Read more »

VESVESE VE EVHAM


Vesvese ve evham denilen hastalık şeytanın fiskoslamasından ileri gelir. Şeytan insanoğlunun görünmeyen ve en çetin düşmanıdır. Durmadan insanın içine bir şeyler fısıldayıp, fiskoslar.
Böyle bir rahatsızlığı olan kimse şu duayı okuyabilir;
‘’Allahümme! Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtıyn. Ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn.’’
Manası: Allah’ım! Ey Yüce Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.
Ey Yüce Rabbim! Onların huzurunda (yanımda) bulunmalarından da sana sığınırım. (Mü’minûn Suresi)
Bu dua âyeti Kerime’dir. Cenab-ı  Hak:
Ey Resûlüm de ki, ‘’Ey Yüce Rabbim, Şeytanların şerrinden vesveselerinden sana sığınırım. Ey Yüce Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.’’ Buyurarak Efendimizi şeytanların şerlerinden nasıl korunulacağını öğretmiş  bulunuyor.
Resûllah’a öğretilen dua , biz ümmetlerine tavsiye edilmiş demektir.

Kaynak: Yusuf Tavaslı
Read more »

BAŞ AĞRISI İÇİN DUA


Hz. Ali Efendimiz, baş ağrısı için şöyle buyurmuştur:

Başın ağrıyınca, sağ elini başının ağrıyan yerine koy ve ‘’Haşr Sûresinin’’ sonu olan şu ayetleri oku. Çünkü Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz, bu ayetleri okuduğu zaman, mübarek elini mübarek başına koyduğunu ve bu ayetlerin ‘’Ölümden başka her hastalığa şifadır’’ buyurduğu bildirilmiştir.

Bismillâhir-Rahmânir-Rahiym
Lev enzelnâ-hâzel Kur’âne alâ cebelil leraeytahû hâşiam mütesaddiam min haşyetillâh. Ve tilkel-emsâlü nadri-bühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ Hû. Âlimül-ğaybi  veşşehâdeh. Hüver-Rahmânür-Rahîym. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ Hû. Elmelikül’Kuddûsüs’Selâmül’Müminül’Müheyminül’Âzizül-Cebbârul-Mütekebbir. Subhânellâhi ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül-Hâlikul-Bariül-Müsavviru lehül-Esmâül Husnâ,  Yüsebbihu lehû mâ fissemâvâti vel’ard, vehüvel azîzül-Hakiym. 
(kaynak Yusuf Tavaslı)
Read more »

KADİR GECESİ


Ramazan ayının 27.gecesi Kadir Gecesi’dir. Bu gecede şerefli bir kitap Kur’an-ı Kerim, şerefli bir melek aracılığıyla (Cebrail), şerefli bir ümmetin, şerefli peygamberine (Hz.Muhammed A.s) nazil oldu.
Kadir gecesi; Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olması, Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir  yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması  nedeniyle üstün bir değer taşımaktadır. Cebrail (a.s)’in diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibadet eden kulları selamlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selam ve esenlik olması da ilahi rahmetin çok güzel bir tecellisidir. Kur’an-ı Kerim’de geçen Kadir Suresi’nde de bu gecede Kur’an-ı Kerim’in indirildiğini anlıyoruz.
Kadir Gecesi’ne erişmek bir mümin için büyük bir mutluluk olmakla beraber, bu gece en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bu geceyi namaz kılmak, Kur’an okumak, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle geçirmek güzel bir tavırdır.
Peygamberimiz Kur’an okuyanlara bu Yüce Kitab’ın şefaat edeceğini, şu sözleri ile bildirmiştir. ‘’Kur’an okuyunuz, zira O, kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir.’’
Hadislerde Ramazan'ın 20. gününden sonraki tek günlerde aranması söylenmesine rağmen, daha sonra karmaşa çıkmaması için Ramazanın 27. gününün gecesi Kadir Gecesi sayılmıştır. Hicrî takvime göre de Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın son 10 gününde bulunur.

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîyhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SÛRESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
Read more »

LOKMA TATLISILokma dökmek kültürümüzde bir gelenektir. Özellikle ölmüşlerimizin canı için sık sık yaptığımız bir tatlıdır. Aşağıda size bir lokma tarifi veriyoruz. 

LOKMA TATLISI

8 kişilik
geleneksel şerbetli tatlıların baş tacı lokma tatlısıMalzemeler:
500 gr un
1 su bardağı su
1 adet yaş maya
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak İçin:
2 su bardağı ayçiçeği yapı
Şerbet İçin:
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
                                          ½ adet limon suyu
Yapılışı:
Şerbeti hazırlama: Şeker, su ve limon suyunu tencereye koyup , kaynatın. Daha sonra soğumaya bırakın.
Lokma hazırlama: Bir büyük kasede unu, tuz, şeker, yaş mayayı(önceden ezin)  ve yumurtayı azar azar suyu dökerek hamur haline getirin. Hamur kabarsın diye sıcak bir yerde dinlenmeye bırakın.
Bir tavada yağı kızdırın. Kabaran hamurdan bir yemek kaşığı kadar alın ve tavaya atıp renk alana kadar kızartın. Kızaran lokmaları başka bir kapta hazırlayıp soğuttuğunuz şerbetin içine bırakın.

Lokmaları kızardıktan sonra şerbete atarken dikkat edilmesi gereken nokta lokmaların hamurlaşmasını önlemek için şerbetin soğuk olmasıdır. 
Read more »