YEMEK DUASI

Eûzü billâhi mineşşeytanırracîm.
Bismillâhir-Rahmânir-Rahiym.

Allahım! Sana şükürler olsun, bizleri şu dünya sofrasında doyurdun, âhirette de cennet ni'yetleriyle doyur yâ Rabbi!

Soframıza bol bereket ver. Vücudumuza sıhhat ve afiyet ver. Kalblerimize huzur, yuvamıza saâdet ver yâ Rabbi!

Hepimize uzun ömür, her işimize eyle hayır, iki cihanda bizleri gayır, Milletimize dirlik, düzenlik ver yâ Rabbi!

Soframız artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.

Ellerimizi açtık katına, günahlarımıza olsun hâtime, geçmişlerimizin ruhuna okuyalım Fâtiha.

Kısa bir not: Eğer misafirlikte ise yukarıdaki duaya ilaveten "Bu sofra sahibi darlık yokluk görmesin, yiyenler iyilik ve afiyet görsün, cümlesi Mekke, Medine'yi görsün bütün bela ve kazalar uzak dursun." diye dua edilebilir.
Read more »

PİŞMANLIK DUALARI

"Allah'ım! Sen sahipsin, dirisin ve hayatı koruyansın. Hak'sın ve varlığın inkâr edilemeyecek kadar aşikârsın. Öyle ki Senden başka ilah yoktur. Sen Rabbimsin. Beni yarattın ve ben Senin kulunum. Gücüm yettikçe sözümde duracak ve hayatımı Senin emir ve yasakların çerçevesinde sürdüreceğim. Yapıp durduğum kötü eylem ve Senin rızana uygun olmayan hareket ve düşüncelerimin şerrinden Sana sığınırım. Bana verdiğin nimetlere karşı, nankörlük ettiğimi biliyorum. Günahlarımla Sana isyan ettiğimi de biliyorum; ama Sen beni bağışla Rabbim. Günahlarımı affet; çünkü hataları ve günahları Senden başkası bağışlayamaz. Sen bağışlayansın ve affedensin."

"Allah'ım! Ben günah işleyerek kendime haksızlık ettim. Zalimlerden oldum. Büyük küçük günahlarımı bağışla. Günahları ancak ve ancak Sen bağışlayabilirsin. Beni en güzel ahlak ile ahlaklandır. Güzel ahlaklı olmayı ancak Sen kuluna nasip edersin. Emrin başım üstüne Rabbim. Bütün mutluluklar ve hayırlar Sendendir. Senden bağışlanma dileriz ve Sana tövbe ederiz."


Read more »

EZAN DUASI

"Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh.”


“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt"
Read more »

İFTAR SOFRASI DUASI

Yâ vâsial - mağfireti iğfirli, velivâlideyye ve lil-mûminine yevme yekûmül hisab.

Manası: "Ey bağışlaması bol olan Allahım. Beni, anamı, babamı ve bütün imân edenleri hesab gününde mağfiret buyur (bağışla)."
Read more »

GÜNAHLARIN AFFI İÇİN DUA

"Allâhümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîren ve lâ yağfirüz-zünûbe illâ ente fağfirlî mağfiraten min indike verhamnî inneke entel-ğâfûru-rahim"

Manası: "Allahım! Kendi nefsime çok zulmettim, Senden başka günahları bağışlayacak, affedecek yoktur. İnd-î İlahinden beni bağışla (yarlıga)  ve beni esirge (acı). Zira bağışlayan (Gafûr) merhamet eden, acıyan (Rahîm) ancak Sensin."

Günahlarının affolmasını isteyenler namazlardan sonra bu duayı okumaya devam ederler.

Read more »

İFTAR EDİLİNCE OKUNACAK DUA VE YARINKİ ORUCA NİYET

"Allâhümme, leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekeltü ve alâ rızkıke eftartür. Ve savmel - gâdi min şehr-i remazâne neveytü fağfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Manâsı: " Ey Allâhım, Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana tevekkülde bulundum, Senin rızanla orucumu açtım. Ramazân-ı şerîf ayının yarınki günü orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı yarlığa (bağışla)."
Read more »

SAĞLIKLA İLGİLİ PROBLEMLERDEN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Kişi aşağıdaki duayı dilediği kadar tekrar ederse Allah'ın izniyle şifa bulur.
"Allah'ım! Efendimiz Hz.Muhammed'e salat kıl. O peygamber ki kalplerin ilacı ve devasıdır. Bedenlerin afiyeti ve şifasıdır. Gözlerin ışığı ve nurudur. O'na ve ailesine salat kıl."

"Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin. Tıbbi'l-kulûbi ve devâihâ. Ve âfiyeti'l-ebdâni ve şîfaihâ. Ve nûri'l-ebsâri ve ziyâihâ. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim!"
Read more »

NAZAR DEĞMESİNE KARŞI DUA 2

"Uîzükümâ bikelimâtillâh'ittâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin."

Manası: "İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a) bütün şeytanların, zehirli mahlûkatın ve nazarı isâbet eden kötü gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlâ'nın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım."

Peygamber Efendimiz, torunları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin (r.a) Efendilerimize nazar değmemesi için bu duâyı okurlardı.
Read more »

GÖZ DEĞMESİN DİYE OKUNACAK DUA

"Mâşâ'Allah, Bârekallâh, La havle ve la kuvvete illa billah."

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V), " Sizden biriniz hoşuna giden bir şey gördüğünde yukarıdaki duayı okusun. Bu duayı okursa ona (hoşuna giden o şeye) göz zarar vermez" buyurmuşlardır.

Bu nedenledir ki; her müslüman, kendisine ve müslüman kardeşine ait güzel ve hoşuna giden iyi şeyler gördüğünde yukarıdaki duayı okumalıdır.

Manası: "Allahü Teâlâ mübârek etsin. Allahü Teâlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allah'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."

Her hal ve hareketimizde Allâhü Teâlâya böyle zikeredersek hem başımıza gelecek bela ve musibetlerden korunmuş oluruz, hem de sevab alırız zikrettiğimiz için.Read more »

RIZIK DUALARI

"Allah'ım! Bize temizinden ve helalinden kesintisiz rızık ver. Dualarımıza, karşılığı asla red olmayan cevaplar ver. İnsanın belini kıran iki çaresizlikten; fakirlikten ve borçtan Sana sığınırız. Ey kulunu her türlü gam ve kederden kurtaran! Seni tenzih ederiz. Ey bütün kudret hazinelerini "kün" (ol) emrindeki Kâf ve Nun arasında saklayan! Seni tenzih ederiz; çünkü Sen bir şeyi dilediğinde ona "kün" (ol) dersin o da hemen oluverir. Ey her şeyin aslını ve özünü kudret elinde tutan! Seni tenzih ederiz; çünkü her şey eninde sonunda Sana dönecektir. Ey Allah'ım! Sen Evvelsin; ne güzel Evvelsin. Sonun Senin yerde ve gökte eşin benzerin yoktur. Sen duyansın ve bilensin. Sonusun. Zâhirsin, Bâtınsın. Her şeyi bilensin. Hiçbir göz Seni kuşatmaz; ama Sen bütün gözleri kuşatmışsın. Sen ince hâlleri ve sırları bilensin. Ey âlemlerin Rabbi Sana hamd olsun!"
****
Allâhümme'rzuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddin. Ve'stecib duâenâ bilâ raddin. Ve neûzu bike ani'l-fezîha-teynî; e'l-fakri veddeyni. Subhânel-muferricu an kulli mahzûnin ve mağmûmin. Subhâne men ceale hazâinehu bi kudretihi beynel-kâfi vennûni. İnnemâ emruhu izâ irâde şey'en en yekûle lehû kun feyekûn. Fesubhânellezî biyedihi melekûtu külli şey'in ve ileyhi turceûn. Huve'l-Evvelü, n'ime'l-evvelü. Ve'l-âhiru ba'de'l-âhiri. Ve'z-Zâhirü ve'l-Bâtini ve huve bi şey'in alîm. Ley-se kemislihi şey'ün fil ardi ve-lâ fi's-semâi ve hüve's-semîul alîm. Lâ tudrikühü'l-ebsâru ve huve yudriku'l-ebsâre ve huv'el-latî-fu'l-habîr. Ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemin."
****
Kişi güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa "Bismillahirrahmanirrâhîm" der ve ardından da yine 300 kere "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed." derse, Cenab-ı Hakk ona hiç ummadığı yerden ve ummadığı şekilde rızık gönderir, inşallah.

****
Kişi her sabah namazından sonra 28 kere "Ve subbe aleyye'rızka sabbate rahmetin. Fe ante recâu'l-âlemîne velav tağat." (Rahmet yağmurları gibi rızkı da üzerime sağnak sağnak yağdır. Ey Rabbim, çünkü Sen, yoldan çıkmış, Sana isyan etmiş olsalar da herkesin yegâne Rabbisin ve sığınasın) duasını eder, bitiminde de 3 kere salat ve selam getirirse Rabbim nasipse kısa zamanda ona bir imkân halk eder.

Read more »

ÖĞRENCİ DUASI

Zihni kapalı, çabuk unutan ve dersleri anlamakta zorluk çeken herhangi bir öğrenciye yedi gün boyunca her sabah güneş doğarken, üzerine 786 kere "Bismillahirrahmanirr'ahim." okunmuş bir bardak su içirilirse, Allah'ın izniyle ondaki  anlama zorluğu geçer.
Read more »

GÖZ DEĞMEMESİ İÇİN DUA

"Mâşâ'Allah, Bârekallâh, La havle ve la kuvvete illa billah."

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V), " Sizden biriniz hoşuna giden bir şey gördüğünde yukarıdaki duayı okusun. Bu duayı okursa ona (hoşuna giden o şeye) göz zarar vermez" buyurmuşlardır.

Bu nedenledir ki; her müslüman, kendisine ve müslüman kardeşine ait güzel ve hoşuna giden iyi şeyler gördüğünde yukarıdaki duayı okumalıdır.

Manası: "Allahü Teâlâ mübârek etsin. Allahü Teâlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allah'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."

Her hal ve hareketimizde Allâhü Teâlâya böyle zikeredersek hem başımıza gelecek bela ve musibetlerden korunmuş oluruz, hem de sevab alırız zikrettiğimiz için.Read more »

NAZAR DUALARI

Kişi önce 3 Ihlâs, 1 Fatiha okur veya 7 kere Ayete'l-Kürsi'yi okur ve "Allah'ın adıyla. Allah'ım! Bunun sıcaklığını, soğukluğunu ve buna isabet nazarı gider!" der, sonra da "Hadi Allah'ın izniyle ayağa kalk!" diyerek o kişiye doğru üfler.

Veya "Allah'ın adıyla. Hâlimi Sana arz ederim. Bana zarar verecek her olaydan Sana sığınırım. Her kem nazardan ve olaydan Allah seni muhafaza etsin." Duasını 19 kere tekrarlar.

Read more »

FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN DUA

Aşağıdaki dualardan biri veya hepsi beraber okunabilir.

Eğer geçim sıkıntısı çekiliyorsa günde en az bir defa Vâkıa suresini okursa darlık ve geçim zorluğu çekmez.

Hadis ravilerinden Enes ve İbni Mesud (ra), Peygamber Efendimiz (sav)'in şöyle dediğini aktarlar: "Vâkıa sûresi zenginlerin sûresidir. Onu okuyan fakirlik görmez. Onu sık sık okuyunuz. Kadınlarınıza ve çocuklarınıza da okutunuz. Her kim Vâkıa sûresini okumayı alışkanlık haline getirirse, ömür boyunca darlık çekmez, kimseye muhtaç olmaz."
Read more »

BORÇLU OLAN KİMSE İÇİN DUA

"Allâhümmek'finî bihalâlâlike an harâmike ve ağnini bifadlike ammen sivâk"

Manası: "Allahım! (Pâk) ve halâl (nîmetlerin yardımıyla) şüpheli ve haram şeylerden ve fazl ü kereminle de senden başkasına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru, muhâfaza buyur)"
Read more »

EŞLER ARASI HUZURSUZLUĞUN GİDERİLMESİ İÇİN DUA

Cuma günü sela ile ezan arasındaki zamanda beş kere Cuma suresi okunur ve bu en az üç cuma tekrar edilirse, Allah'ın izniyle o kişiyle eşi arasındaki problemler kalkar ve Allah o eve geçim, huzur ve bolluk bahşeder.
Read more »

MÜBİN DUASI

Yâsin suresi, Kur'ân'ı Kerîm'in en çok okunması tavsiye edilmiş surelerinin başında gelir. Bu surenin yedi ayeti "Mübin" kelimesiyle son bulur.
Önce abdest alınır ve Yâsin suresi "Ve kulle şeyin ahsaynâhu fî imâmin mübîn." ayetine (yani ilk Mübîn'e) kadar okunur ve şu dua yapılır:
"Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kaf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona "Ol!" der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekûtunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allh'ı tenzih ederim. Her şey O'na dönecektir."

"Subhâne'l-müneffisi an külli medyûn. Subhâne'l-müneffisi an külli mahzûn. Subhâne'l-muhallisi an külli mescûn. Subhâne'l-alîmi bi külli meknûn. Subhane men ceâle hazâinehu beyne'l-Kâfi ve'n-Nûn. Ve izâ kadâ emren fe-innemâ yakûlu lehû kun feyekûn. Subhanellezî bi yedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turceûn."

Sonra Yasin suresi tekrar baştan alınır ve ikinci "Mübîn" olan "Vemâ âleynâ ille'l-belâğu'l mübîn." ayetinin sonuna kadar okunur ve dua tekrar edilir. Böylece her seferinde Yâsin suresi baştan alınır ve bir sonraki "Mübîn" kelimesine kadar okunur ve her seferinde dua tekrarlanır. Son olarak da kişi muradı ne ise onu dile getirir ve meramını Cenab-ı Hakk'a arz eder. Eski kitaplarda bu duanın, dileklerin kabulü için yapılan en güçlü dua olduğu ve Allah'ın izniyle dileklerin tahakkuk ettiği belirtilir.
Read more »

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN DUA

"Ey tasayı yüreklerden söküp atan! Ey kederleri gideren! Ey darda kalanların duasına icabet eden! Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîmi Allah'ım! Bana merhamet eden Sensin. Başkalarının merhametine ihtiyaç bırakmayacak rahmetinle bana merhamet eyle. Beni borç sıkıntısından kurtar ve beni borçlanacak hallere düşürme. Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen malı ve mülkü dilediğine verir, dilediğinden de alırsın. Dilediğin kulunu aziz, dilediğin kulunu zelil edersin. Hayır, Senin elindedir. Şüphesiz Senin her şeye gücün yeter."
Read more »

BERAT GECESİ DUASI

"Allah'ım! Herkes Sana minnettardır ama Senin kimseye minnetin yoktur. Ey celal ve ikram sahibi! Ey bağışlayan ve bol bol nimet veren Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Ey komşusuzluktan yakınanların komşusu! Ey feryadının dinmesini isteyenin feryadını dindiren! Ey korkudan emin olmak isteyenlerin güveni! Ey şaşkınlık içerisinde kalanların yol göstereni! Ey bereket arayanların bereketi! Ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Eğer beni Levh-i Mahfuz'unda cehennemlikler arasına yazmışsan benim adımı oradan sil! Eğer beni cennetlikler arasına yazmışsan yerimi sağlamlaştır Allah'ım! 

Allah'ım! Eğer beni Levh-i Mahfuz'unda her şeyden mahrum bırakılmış fakirler arasına yazmışsan, adımı oradan sil! Ve beni helal rızkınla zengin ve başarılı kıldığın kullar arasına yaz! 

Allah'ım, Kitab'ında bu gece için "Bütün hikmetli işlere o gece hükmolunur ve o gecede yapılır." buyurdun. Bu hikmetin hakkı için, bildiğim bilmediğim bütün belaları benden kaldır. Bildiğin tüm hatalarımı bağışla, çünkü Sen, Aziz ve Kerim'sin. 
Allah'ım! Efendimiz Hz.Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına da salat ve selam kıl!"

Read more »

KÖTÜ DÜŞÜNCELERE KARŞI OKUNACAK DUA

''Rabbim, şeytanın vesvese ve dürtülerinden ve onun benimle beraber olmasından Sana sığınırım.'' veya ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' Bu duayı 3 kere okuyup, sol omzun üzerine doğru tükürülür.
Read more »

AĞRIYA KARŞI OKUNACAK DUA

Öncelikle ağrının nedenini öğrenmek ve tıbbi çaresini aramak için mutlaka bir doktora gidilmelidir. Bunun yanı sıra aşağıdaki duayı da edebiliriz. 

Herhangi bir yeriniz ağrıdında elinizi o bölgenin üzerine koyup şu şekilde dua edilmesi tavsiye olunur. ''Vücudumda hissettiğim ve sakındığım bu ağrının şerrinden Allah'ın kudretine, kuvvetine ve yüzünün nuruna sığınırım.'' Şöyle de devam edilebilir. '' Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Senden diliyorum Ey Rabbim. Sen Sana sığınana, Sana müracaat edene, Senden isteyene karşılık verirsin. Salat ve Selam Resulünün ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun. Benim başımda, kulağımda, gözümde, sırtımda, karnımda, elimde, ayağımda, bedenimde, uzuvlarımda ve diğer tüm organlarımda mevcut ızdırabı dindir. Şüphesiz Sen, dileğine merhamet eden ve her şeye gücü yetensin.'' 
Bunu üç gün boyunca okuyabilirsiniz.
Read more »

GECELERİ AĞLAYAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DUA

Geceleri sebepsiz ağlayan yeni doğan çocuklara, gece yatırılırken Beled suresi okunmaya devam edilirse çocuk sebepsiz ağlamalardan kurtulur. Eğer bu sureyi bir kağıda yazıp kundağa iliştirilirse rahat uyuması sağlanır.
Read more »

BEREKET DUASI

Bereket duası sabahları okunur. 
''Allah'ım! Oburluktan, açgözlülükten ve çok konuşmaktan Sana sığınırım. Kibirlenip, böbürlenmekten Sana sığınırım. Aldatıcı fitnelerden Sana sığınırım. İki yakamızı bir araya getirmeyecek geçim sıkıntısından Sana sığınırım. Allah'ım! Bu günümün başlangıcını güven, ortasını barış, sonunu başarı ve sıkıntılardan kurtuluş eyle. Günümü huzur, tövbe, bağış ve iman ile bereketlendir. 
Allah'ım! Her işimin başlangıcında yardımını, ortasında sabrını ve sükunetini, sonunda ise, başarı ve ikramını diliyorum. Allah'ım! Yaşantıların en iyisi, ömürlerin en huzurlusu, rızıkların en genişiyle bizi nasiplendir. Allah'ım! Gözümü yaşartmayan iç yangınlarından Sana sığınırım. Gönül okşamayan, verimsiz bağ ve bahçelerden Sana sığınırım. Ürpermeyen gönülden Sana sığınırım. Kabul edilmeyen duadan Sana sığınırım. Doymak bilmeyen nefisten Sana sığınırım. İyiliğe mani olmaktan Sana sığınırım.'' duası okunur. 
Ardından ''Ve bârik lena allahumme fi cemîi kesbina ve hülle ugûde'l-usri bi YÂYÛHin irtahat'' (Allah'ım her işimi mübarek kıl. Ne yana yönelsem beni hayırla karşılat. Önüme çıkacak engelleri de sen YÂYÛH ismin hürmetine çöz.) duası okunmaya devam edilir.
Bu dua, Hz. Ali kerremellahu vechenin dualarındandır.
Bu duayı günde yedi kere okuyana Allah kişinin zor işlerini kolay eder, rızkına ve gelirine bereket koyar ve işlerini hiç ummadığı şekilde çözer inşallah.
Read more »

ARAÇLARA BİNİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA

''Onun gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu aracı hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O istemeseydi bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz, döndürüleceğiz.''
Read more »

BAŞ AĞRISINA KARŞI OKUNACAK DUA

''Allah'ın adıyla! Ey Rabbimiz! Senin adın göklerde anılır. Ey Rabbimiz ! Göklerde ve yerde Senin hükmün sürer ve Senin emrin yerine getirilir. Göklerde hükmün sürdüğü gibi yeryüzünde de merhametini ihsan et! Ey iyiliğin ve saf olanların Rabbi! Merhametinden bir lütuf ve şifa ihsan et.'' duası okunur. 

Veya başı ağrıyan insan, sağ elini başının ağrıyan kısmına koyar ve şöyle dua eder; ''Ey büyüğü küçülten, küçüğü büyülten! Ey Muhammed ailesinden kiri ve pisliği uzaklaştıran ve onları tam bir temizlikle temizleyen! Muhammed ve ailesini esirge. Onların yüzü suyu hürmetine bendeki ağrıyı gider.''
Ebu Adullah e's-Sadık'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (sav)'in başı ağrıyordu. Cebrail (as) geldi, Ona bu duayı öğretti ve şöyle dedi: ''Başı ağrıyan her kim bu duayı yedi kere okursa, Allah'ın izniyle baş ağrısından kurtulur.''
Read more »